ID, Datum, Modell, Årsmodell, Färg, Kilometer, SEK, EUR, Ort, Registreringsnummer
69 2004-02-17 12:00 Dyane 1973 Röd 5000 0 0 Västerbotten