Besiktigad, i princip helt rostfri under, rost på famskärmskanterna, nytt tak


ID, Datum, Modell, Årsmodell, Färg, Kilometer, SEK, EUR, Ort, Registreringsnummer
627 2008-11-04 12:00 2CV6 1984 100000 35000 3888 Jönköping