Besiktigad, i princip helt rostfri under, rost på famskärmskanterna, nytt tak


ID, Datum, Modell, Årsmodell, Färg, Kilometer, SEK, EUR, Ort, Registreringsnummer
6272008-11-04 12:002CV61984100000350003888Jönköping